Zawartość

Skargi nadzwyczajne do SN

 • opis kategorii - Skargi nadzwyczajne do SN

  Skarga nadzwyczajna to nowa możliwość prawna, którą Rzecznikowi Praw  Obywatelskich przyznała ostatnio zmieniona ustawa o SN. Prawo kierowania skarg nadzwyczajnych w „starych” sprawach, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej, ma tylko RPO i Prokurator Generalny (Minister Sprawiedliwości). 

 • Liczba całkowita wyników: 20
  Data początkowa
  np.: 08/2020
  Data końcowa
  np.: 08/2020
  Subskrybuj Skargi nadzwyczajne do SN