Zawartość

Skargi nadzwyczajne do SN

opis kategorii - Skargi nadzwyczajne do SN

Skarga nadzwyczajna to nowa możliwość prawna, którą Rzecznikowi Praw  Obywatelskich przyznała ostatnio zmieniona ustawa o SN. Prawo kierowania skarg nadzwyczajnych w „starych” sprawach, jeśli jest to konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej, ma tylko RPO i Prokurator Generalny (Minister Sprawiedliwości). 

Liczba całkowita wyników: 11
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Skargi nadzwyczajne do SN