Zawartość

Alimenty

 • opis kategorii - Alimenty

  Alimenty i problem niealimentacji. Jak skuteczniej ściągać alimenty (art 209 Kodeksu Karnego), jak przekonywać do płacenia alimentów na dzieci? Jak sprawiedliwie ustalać wysokość alimentów (tzw. tablice alimentacyjne, duesseldorfskie). Jak poprawić funkcjonowanie Funduszu Alimentacyjnego?  Jaki powinien być próg dochodów upoważniajacy do wsparcia dzieci z Funduszu Alimentacyjnego? Jak egzekwować należności od dłużników alimentacyjnych (komornicy, biura informacji gospodarczej). Rekomendacje i analizy Zespołu Ekspertów ds. Alimentów Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka. Częśc z tych rekomendacji (zmiany w sposobie karania za nieplacenie na dzieci, tablice alimentacyjne) została już przez rząd wdrożona lub jest przedmiotem prac w administracji rządowej. Tu możesze więc sprawdzić, co może zostać zmienione w przepisach i w ich stosowaniu.

 • Liczba całkowita wyników: 135
  Data początkowa
  np.: 08/2020
  Data końcowa
  np.: 08/2020
  Subskrybuj Alimenty