Godło RP
Zawartość

Emerytury i renty

opis kategorii - Emerytury i renty

Sprawy RPO dotyczące emerytur i innych świadczeń społecznych. Zgodnie z art 67 Konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Liczba całkowita wyników: 99
Data początkowa
np.: 10/2019
Data końcowa
np.: 10/2019
Subskrybuj Emerytury i renty