Zawartość

Emerytury i renty

opis kategorii - Emerytury i renty

Sprawy RPO dotyczące emerytur i innych świadczeń społecznych. Zgodnie z art 67 Konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Liczba całkowita wyników: 107
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Emerytury i renty