Zawartość

Emerytury i renty

  • opis kategorii - Emerytury i renty

    Sprawy RPO dotyczące emerytur i innych świadczeń społecznych. Zgodnie z art 67 Konstytucji obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego.

  • Liczba całkowita wyników: 171
    Data początkowa
    Data końcowa
    Subskrybuj Emerytury i renty