Zawartość

Mniejszości narodowe

opis kategorii - Mniejszości narodowe

Problemy mniejszości narodowych i etnicznych.

Rzeczpospolita Polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolność zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

Liczba całkowita wyników: 63
Data początkowa
np.: 02/2020
Data końcowa
np.: 02/2020
Subskrybuj Mniejszości narodowe