Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-08-10
Spotkanie z przedstawicielami Krajowego Centrum Praw Człowieka w Kazachstanie

W dniu 10 sierpnia 2018 w BRPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami Krajowego Centrum Praw Człowieka w Kazachstanie. W spotkaniu z ramienia Rzecznika Praw Obywatelskich wzięli udział – dr Hanna Machińska zastępczyni rzecznika praw obywatatelskich, Przemysław Kazimirski – p.o. dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur oraz pracownicy KMPT.

Data: 
2018-08-09

Po informacjach mediów " i zainteresowaniu RPO prokuratura wypuszcza z aresztu w Gębarzewie poważnie chorego 80-latka.

Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska i główny specjalista w Zespole ds. Wykonywania Kar Przemysław Możejko badali stan poszanowania praw jednego z tymczasowo aresztowanych w Zakładzie Karnym w Gębarzewie.

Data: 
2018-08-08
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniu 8 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Policyjną Izbę Dziecka w Łodzi.

Placówka dysponuje łącznie 19 miejscami. Przedstawiciele KMPT pozytywnie ocenili warunki bytowe panujące w placówce. Pomieszczenia były czyste i estetyczne, a sprzęt kwaterunkowy w dobrym stanie. W trakcie wizytacji w placówce przebywało 3 chłopców umieszczonych w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu karalnego lub w związku z ucieczką z młodzieżowego ośrodka wychowawczego.  

Data: 
2018-08-07
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

7 sierpnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Zakładzie Diagnostyczno-Obserwacyjnym Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi. Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej i działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Zdaniem wizytujących warunki bytowe w placówce są złe.

Data: 
2018-08-01
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 30.07 – 01.08.2018. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie. Areszt przeznaczony jest dla tymczasowo aresztowanych kobiet i mężczyzn, dla skazanych kobiet odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy, młodocianych i recydywistek penitencjarnych w warunkach zakładu zamkniętego oraz odbywających karę pozbawienia wolności po raz pierwszy i młodocianych w warunkach zakładu typu półotwartego.

Strony