Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
Od 2018-10-24 do 2018-10-25

W dniach 24-25 października 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku k. Opatowa. Placówka przeznaczona jest dla 235 osób przewlekle psychicznie chorych, przy czym 60 miejsc znajduje się w nowopowstającej filii w Opatowie, która częściowo jest już zamieszkała. Filia nie była jednak przedmiotem wizytacji. W placówce w Zochcinku przebywało 178 osób (48 kobiet i 130 mężczyzn), z czego 57 osób jest ubezwłasnowolnionych, w 56 przypadkach o umieszczeniu w DPS zdecydowało postanowienie sądu.

Data: 
2018-10-23
Ludzie przy stole
  • 41% ankietowanych Polaków deklaruje, że stosowanie tortur może być uzasadnione np. potrzebą wydobycia ważnych informacji.
  • 71% uważa, że w Polsce po 1989 r. miały miejsce przypadki stosowania tortur przez funkcjonariuszy publicznych,
  • 87% badanych wskazało policję jako instytucję stosującą tortury.
  • Takie są wyniki badań Kantar Millward Brown  przedstawione na posiedzeniu Komisji Ekspertów KMPT 23 października.
Data: 
2018-10-19
Zaciśnięta pięść uderzająca w stół
  • Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działający w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich (KMPT) wyraża głębokie zaniepokojenie tymi zdarzeniami
Data: 
2018-10-17
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

17 października 2018 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (dalej PdOZ, Izba). Izba dysponuje 8 miejscami dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w pomieszczeniu nie przebywały żadne osoby zatrzymane.

Data: 
2018-10-16
Dokument z pieczęcią: TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO [Dokument ma 68 stron] RADA EUROPY Strasburg, 27 listopada 2017 Tajne CPT (2017) 62 RAPORT DLA RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z WIZYTY EUROPEJSKIEGO KOMITETU DO SPRAW ZAPOBIEGANIA TORTUR
  • Raport z wizyty w Polsce Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom  przeprowadzonej w maju 2017 r. został opublikowany po polsku.
  • Apelował o to RPO
Data: 
2018-10-15
Drut kolczasty

15 października 2018 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez greckiego Ombudsmana we współpracy z Radą Europy. Celem było podjęcie dyskusji i wypracowanie wspólnego stanowiska na temat istnienia w krajach członkowskich UE efektywnych systemów monitorujących wydalanie cudzoziemców do państw trzecich; mandatu KMP do prowadzenia monitoringu lotów powrotowych finansowanych lub współfinansowanych przez Frontex; dotychczasowego funkcjonowania utworzonej w 2017 r. puli obserwatorów Frontex.

Data: 
Od 2018-10-15 do 2018-10-16
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 15-16 października 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Veni, Vidi, Vici znajdujący się w Grębiszewie przy ul. Rozwojowej 79. W wizytacji uczestniczyła również ekspertka współpracująca z KMPT, dr n. med. Joanna Klara Żuchowska.

Celem wizytacji zapobiegawczej przedstawicieli KMPT było sprawdzenie sposobu traktowania pacjentów i ocena ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Data: 
2018-10-12
Zakratowana brama
  • Skazany chciał przekazać swoje prace plastyczne na cel charytatywny. Dyrektor zakładu karnego odmówił prośbie o zapakowanie przesyłki, czego nie uzasadnił pisemnie
  • Według RPO działalność charytatywna to wysiłek skazanego na rzecz readaptacji i reintegracji społecznej, co administracja więzienną powinna wspierać
  • Brak uzasadnienia odmowy odbiera zaś skazanemu szansę na odniesienie się do jej argumentów

Strony