Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Kampania społeczna Państwo bez tortur

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-13

W dniu 13 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadził wizytację w  Komisariacie Kolejowym Policji w Warszawie, mieszczącym się przy
Al. Jerozolimskich 54.

Stara chrzecielnica [rzedstawiająca ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu
2018-12-12
  • Pozbawienie wolności cudzoziemców powinno być zawsze ostatecznością
  • Alternatywy do detencji mogą w efekcie przybrać inną formę pozbawienia wolności
  • Trzeba całkowicie zakazać detencji dzieci w zamkniętych ośrodkach dla cudzoziemców
Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-12

 W dniu 12 grudnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował Komisariat Policji Metra Warszawskiego (Metro Centrum), mieszczący się przy Al. Jerozolimskich 46.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-11

W dniu 11.12.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji Warszawa Ursus.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-10

W dniu 10.12.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) przeprowadzili wizytację Komisariatu Policji Warszawa Włochy. Wizytowany Komisariat podlega Komendzie Rejonowej Policji Warszawa III – Ochota, Ursus, Włochy, zlokalizowanej przy ul. Opaczewskiej 8 w Warszawie.

W Komisariacie funkcjonują dwa wydziały: Wydział Prewencji i Wydział Kryminalny.

Błyskawica
2018-12-08

Czy w XXI wieku zdarza się stosować tortury wobec osób pozbawionych wolności? Czy Polskę można określić mianem „państwa bez tortur”? Czy istnieją sytuacje, w których stosowanie tortur może być usprawiedliwione? Jaką rolę w identyfikacji i pomocy ofiarom tortur odgrywa prawnik?

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-12-05

W dniu 5 grudnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur udali się w celu przeprowadzenia wizytacji do Domu Opieki „Pogodna Przystań” w Starej Wsi.

Zdjęcie grupowe
2018-12-04

O sytuacji cudzoziemców w miejscach detencji we Francji, Turcji, Albanii, na Węgrzech i w Polsce i o tym, jak skuteczniej zapobiegać torturom, rozmawiali 3-4 grudnia uczestnicy II międzynarodowego spotkania przedstawicieli krajowych mechanizmów prewencji oraz organizacji pozarządowych z krajów OBWE, które odbyło się w Mediolanie

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
Od 2018-12-03 do 2018-12-04

Rewizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w prywatnym Domu Opieki „Florans” w Starych Babicach

W dniach 3-4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili rewizytację prywatnego Domu Opieki Florans w Starych Babicach k. Warszawy. Poprzednio placówka była wizytowana w dniu 11 maja 2017 r.

Ludzie pracują przy okrągłych stołach
2018-11-29
  • W Maroku zaludnienie więzieniach wynosi obecnie 200%, co powoduje w praktyce zupełny brak możliwości realizacji najbardziej podstawowych praw więźniów.
  • Więźniowie reagują na to podejmując protesty głodowe. Tylko w ostatnim czasie zmarło z tego powodu pięciu więźniów.

Strony