Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-04-19
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

17 kwietnia 2018 roku Zespół Krajowego Mechanizmu Prewencji wizytował Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych w Placówce Straży Granicznej w Terespolu, ul. Wojska Polskiego 164. Pomieszczenie przeznaczone jest dla 26 osób. W dniu wizytacji w PdOZ nie przebywały osoby zatrzymane.

Data: 
2018-04-18
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

18 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) zlokalizowanym w placówce Straży Granicznej w Bohukałach. Z informacji otrzymanych od funkcjonariuszy wynika, że ostatnie osadzenie w placówce miało miejsce 5 lat temu.

Data: 
2018-04-18

W dniach 9-10.04.2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (KMPT) dokonali wizytacji Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kielcach (ul. Dobromyśl 44). Placówka dysponuje 36 miejscami. W dniu wizytacji w MOW przebywało 29 wychowanków (w 3 grupach wychowawczych), w tym 9 umieszczonych w trybie tymczasowym (art. 26 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, Dz. U. z 2016 r. Nr 1654, tekst jedn.). Ponadto 6 nieletnich było jednocześnie podopiecznymi domów dziecka. MOW w Kielcach funkcjonuje od 10 lat.

Data: 
2018-04-16
Rablica z motylem i napisem "Zaklad Poprawczy w Koronowie"

W ramach programu spotkań regionalnych RPO Adam Bodnar odwiedza także miejsca ważne dla prawa człowieka. Stąd wizyta w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich dziewcząt w Koronowie. Ekipa RPO zwiedziła pomieszczenia, rozmawiała z wychowankami i ich opiekunami. Potem dziewczyny przedstawiły prezentację o zasadach pobytu w Zakładzie i Schronisku.

Data: 
2018-04-16

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 289.

Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Socjoterapii z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 289. Przeznaczona jest dla 42 wychowanków. W dniach wizytacji w MOW przebywało 15 nieletnich.

Data: 
2018-04-16
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniu 16 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w pomieszczeniu dla zatrzymanych Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Pojemność pomieszczenia wynosi 8 miejsc. Z informacji otrzymanych od funkcjonariuszy wynika, że ostatnie osadzenie w placówce miało miejsce 3 lata temu. W latach 2017 - 2018 r . (do dnia wizytacji) zatrzymane bez umieszczania w PdOZ były 2 osoby (nielegalny pobyt na terytorium RP). W dniu wizytacji na terenie placówki nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Strony