Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2017-12-11
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

Rzecznik Praw Obywatelskich monitoruje sytuację osób z niepełnosprawnością psychiczną, w tym osób chorujących psychicznie, pozbawionych wolności, przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych. Wyniki prowadzonych w Biurze Rzecznika badań wskazują, że dochodzi do naruszeń konstytucyjnych praw tej grupy osadzonych m.in. prawa do ochrony życia i zdrowia oraz prawa do humanitarnego traktowania, z poszanowaniem godności ludzkiej.

Data: 
2017-12-11
Grafika: na pomarańczowym tle strzykawka

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich dociera wiele skarg dotyczących problematyki opieki medycznej dla osób pozbawionych wolności w jednostkach penitencjarnych. Niewątpliwie, po stronie więziennej służby zdrowia istnieją poważne ograniczenia. Jednak zdaniem Rzecznika nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której państwo, ponosząc pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie osób pozbawionych wolności, nie zapewnia im odpowiedniej opieki medycznej.

Data: 
2017-12-11
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu i Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT), zatwierdził na posiedzeniu plenarnym  raport z wizytacji w Polsce, przeprowadzonej w dniach 11-22 maja 2017 r.

Informacje zebrane przez Komitet w związku z wizytacjami, jego sprawozdanie oraz konsultacje z zainteresowaną stroną mają charakter poufny. W związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości z prośbą o złożenie wniosku o upublicznienie raportu.

Data: 
2017-12-09
zdjęcie: kilkanaście osob siedzi na sali

„Jestem zaszczycony tym, że mogę państwu opowiedzieć o przypadkach tortur, z którym zetknąłem się podczas swojej pracy dziennikarskiej” - mówił red. Wojciech Bojanowski. Przeczytajcie relację z panelu. Nagranie  palenu dostępne

Data: 
2017-12-09
Sala warsztatowa. Kobieta stoi

Tortury wśród migrantów są często bezpośrednią przyczyną ich przymusowej migracji do Polski. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-09
Paneliści i słuchacze

„Kara pozbawienia wolności (...) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie jest niczym innym jak formą przemocy, którą przeżywają jako szczególny rodzaj torturowania". Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
Od 2017-12-06 do 2017-12-07
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 6-7 grudnia 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Dom Opieki „Józefina” w Józefowie.  Wizytujący bardzo dobrze ocenili warunki bytowe oraz opiekę zagwarantowaną mieszkańcom Domu. Zwrócono uwagę na realizowaną aktywizację osób starszych, zapewnienie każdemu przenośnych urządzeń wzywających pomocy w formie zegarków oraz zatrudnienie psychologa. Podkreślenie wymaga, iż wszyscy pracownicy Domu zostali przeszkoleni ze standardów opieki nas osobami z otępieniem, przez fundację Stiftelsen Silviahemmet, założoną przez królową Szwecji Sylwię.

Strony