Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Kampania społeczna Państwo bez tortur

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
2018-10-17

17 października 2018 roku przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim (dalej PdOZ, Izba). Izba dysponuje 8 miejscami dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w pomieszczeniu nie przebywały żadne osoby zatrzymane.

Dokument z pieczęcią: TŁUMACZENIE POŚWIADCZONE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO [Dokument ma 68 stron] RADA EUROPY Strasburg, 27 listopada 2017 Tajne CPT (2017) 62 RAPORT DLA RZĄDU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z WIZYTY EUROPEJSKIEGO KOMITETU DO SPRAW ZAPOBIEGANIA TORTUR
2018-10-16
 • Raport z wizyty w Polsce Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom  przeprowadzonej w maju 2017 r. został opublikowany po polsku.
 • Apelował o to RPO
Drut kolczasty
2018-10-15

15 października 2018 r. odbyło się spotkanie zorganizowane przez greckiego Ombudsmana we współpracy z Radą Europy.

Grafika: lupa na pomarańczowym tle
Od 2018-10-15 do 2018-10-16

W dniach 15-16 października 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Veni, Vidi, Vici znajdujący się w Grębiszewie przy ul. Rozwojowej 79. W wizytacji uczestniczyła również ekspertka współpracująca z KMPT, dr n. med. Joanna Klara Żuchowska.

Zakratowana brama
2018-10-12
 • Skazany chciał przekazać swoje prace plastyczne na cel charytatywny. Dyrektor zakładu karnego odmówił prośbie o zapakowanie przesyłki, czego nie uzasadnił pisemnie
 • Według RPO działalność charytatywna to wysiłek skazanego na rzecz readaptacji i reintegracji społecznej, co administracja więzienną powinna wspierać
 • Brak uzasadnienia odmowy odbiera zaś skazanemu szansę na odniesienie się do jej argumentów
Zakratowana brama
2018-10-12
 • Skazany był poddawany częstym kontrolom osobistym przez Służbę Więzienną - nie tylko po widzeniach, ale także po rehabilitacji na terenie aresztu
 • Ponadto w czasie pobytu w celi izolacyjnej nie miał możliwości telefonicznego kontaktu z obrońcą
 • Rzecznik Praw Obywatelskich częściowo uznał skargę skazanego za zasadną i zwrócił się do Dyrektora Okręgowego SW o wyeliminowanie stwierdzonych nieprawidłowości
Puzzle z brakującym elementem
2018-10-11
 • Trzy lata temu Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło tzw. Reguły Nelsona Mandeli - rekomendacje, których zasadniczym celem jest poprawienie sytuacji więźniów na świecie
 • RPO pyta Ministerstwo Sprawiedliwości o zapowiadaną w 2015 r. analizę zgodności polskiego prawa z tymi regułami
 • Rzecznik upomina się także o ich upowszechnienie wśród funkcjonariuszy Służby Więziennej, w tym podczas szkoleń

Strony