Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-09-20
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 17-20 września 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną całodobowych placówek opiekuńczych: Domu Seniora „Przystań” w Ścinawie oraz Domku z Sercem w Radwanicach.

W ramach czynności wizytujący przeprowadzili rozmowy z właścicielami placówek, dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, przeprowadzili indywidualne rozmowy z mieszkańcami oraz zapoznali się z wybraną dokumentacją. Przedstawiciele KMPT nie napotkali trudności w realizacji zadań.

Zebrane podczas wizytacji informacje zostaną poddane analizę w Biurze RPO.

Data: 
2018-09-11
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)
  • Więzień na przepustce miał się dopuścić morderstwa. Według doniesień mediów miał wielokrotnie korzystać z przepustek, a odbywał karę pozbawienia wolności za morderstwo.
  • Sebastian Kaleta, współpracownik wiceministra Patryka Jakiego, który z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości nadzoruje Służbę Więzienną, tragedię tę wiąże z działaniami Rzecznika Praw Obywatelskich. Sugeruje, że do dramatu by nie doszło, gdyby nie interwencje RPO w sprawie przepustek dla osób pozbawionych wolności. Jako dowód przestawia pismo RPO z 7 sierpnia 2017 r. [twitt S.Kalety poniżej]
  • Rzecznik Praw Obywatelskich wyjaśnia:

Strony