Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-07-11
Osoby stoją
  • Po raz pierwszy miejsca pozbawienia wolności w Polsce monitoruje delegacja Podkomitetu ds. Prewencji Tortur ONZ (SPT)
  • Jest to niezależny organ ustanowiony przez Protokół fakultatywny do Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT)
Data: 
2018-06-28
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

Z okazji Międzynarodowego Dnia Pomocy Ofiarom Tortur (26 czerwca) Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur działający w ramach urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich (KMPT), apeluje o refleksję nad sytuacją osób, które doświadczyły tortur.

Tortury są stale obecne na całym świecie, również w Polsce. Mogą przybierać różne formy przemocy. Dotykają najczęściej osoby najsłabsze i bezbronne, w tym dzieci. W Polsce tortury są nielegalne. Żadne okoliczności nie usprawiedliwiają ich stosowania. Torturowania nie legitymuje też polecenie wydane przez zwierzchnika lub organ władzy państwowej.

Data: 
2018-06-26

Celem panelu było przedstawienie zagadnień prawnych związanych z małoletnim rodzicielstwem oraz omówienie kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, dostępu małoletnich dziewcząt do badań lekarskich i antykoncepcji, sytuacji nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych oraz stosunek służb socjalnych do małoletnich matek.

Data: 
Od 2018-06-25 do 2018-06-27
Wizyta KMP Republiki Kosowa

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. z wizytą studyjną w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” przebywali pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Republiki Kosowa. Oprócz członków kosowskiego KMP w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kosowskich organizacji pozarządowych. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z realizacją OPCAT, w tym wspólne przeprowadzenie wizytacji Oddziału Zewnętrznego Bemowo Aresztu Śledczego Warszawa – Białołęka oraz Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Data: 
2018-06-22
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)
  • RPO: Raport z wizyty w Polsce Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom  przeprowadzonej w maju 2017 r. powinien być jawny.
  • Przystąpmy także do procedury automatycznej publikacji przyszłych raportów i odpowiedzi.
  • Bądźmy liderem w zapobieganiu torturom w Europie i poza nią.

Strony