Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-01-11
  • Zdarzają się sytuacje, że mimo braku przeszkód formalnych, do zawarcia małżeństwa przez osadzonego nie dochodzi. Np. gdy narzeczeni odbywają karę pozbawienia wolności w różnych jednostkach i administracja więzienna nie zgadza się na transport żadnego z nich.
  • Wiele problemów pojawia się także, gdy ślub ma się odbyć poza murami więzienia.
Data: 
2018-01-10
  • W ubiegłym roku RPO zwrócił się do Ministra Sprawiedliwości w sprawie zapewnienia każdej osobie zatrzymanej przez Policję lub inne służby uprawnione do zatrzymania, kontaktu z obrońcą już od samego początku zatrzymania.
  • Do dziś Ministerstwo nie odpowiedziało na wystąpienie RPO. Rzecznik interweniuje w tej sprawie u Prezesa Rady Ministrów.
Data: 
2018-01-05
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
  • Osoby skazane za najcięższe przestępstwa seksualne, które mogą stwarzać zagrożenie nawet po odbyciu wieloletnich kar więzienia, trafiają do Ośrodka w Gostyninie, gdzie są pozbawione wolności już jako pacjenci.
  • Przepisy, na podstawie których to następuje, zawierają luki – a cywilizowane społeczeństwo nie może nawet największych zbrodniarzy traktować w sposób niezgodny z prawem.
  • Problem dotyczy 43 osób.
Data: 
2018-01-03
  • Osoba ubezwłasnowolniona skierowana do domu pomocy społecznej zyskuje prawo, by sąd ocenił jej sytuację
  • Musi mieć też ona pełnomocnika prawnego, który będzie występował w jej interesie
  • Zmiany te są zgodne ze zgłaszanymi od lat postulatami RPO 
Data: 
2017-12-13
Okładka publikacji

Monografia Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Redakcja naukowa: dr Ewa Dawidziuk dr Marcin Mazur

Data: 
2017-12-11
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

11 grudnia 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z dr Hanną Machińską, zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich, przeprowadzili wizytację prewencyjną w Pomieszczeniach dla Osób Zatrzymanych (PdOZ) Komendy Powiatowej Policji w Grójcu.

Celem wizytacji zapobiegawczej przedstawicieli KMPT było sprawdzenie na miejscu sposobu traktowania osób zatrzymanych i dokonanie oceny ich ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim lub poniżającym traktowaniem albo karaniem.

Strony