Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-04-16
Rablica z motylem i napisem "Zaklad Poprawczy w Koronowie"

W ramach programu spotkań regionalnych RPO Adam Bodnar odwiedza także miejsca ważne dla prawa człowieka. Stąd wizyta w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich dziewcząt w Koronowie. Ekipa RPO zwiedziła pomieszczenia, rozmawiała z wychowankami i ich opiekunami. Potem dziewczyny przedstawiły prezentację o zasadach pobytu w Zakładzie i Schronisku.

Data: 
2018-04-16

W dniach 11-12 kwietnia 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 289.

Placówka prowadzona jest przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Socjoterapii z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Bałtowska 289. Przeznaczona jest dla 42 wychowanków. W dniach wizytacji w MOW przebywało 15 nieletnich.

Data: 
2018-04-16
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniu 16 kwietnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację w pomieszczeniu dla zatrzymanych Straży Granicznej w Janowie Podlaskim. Pojemność pomieszczenia wynosi 8 miejsc. Z informacji otrzymanych od funkcjonariuszy wynika, że ostatnie osadzenie w placówce miało miejsce 3 lata temu. W latach 2017 - 2018 r . (do dnia wizytacji) zatrzymane bez umieszczania w PdOZ były 2 osoby (nielegalny pobyt na terytorium RP). W dniu wizytacji na terenie placówki nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Data: 
2018-03-29
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 28-29 marca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Warszawie, ul. Mehoffera 72/74.

Placówka prowadzona jest przez Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przeznaczona jest dla 450 osób. W dniach wizytacji przebywało w niej 460 pacjentów.

Data: 
2018-03-28
Kobieta i mezczyzna w prezydium, slajd na świanie

28 marca w Poznaniu odbyła się kolejna, XV debata regionalna Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur poświęcona sytuacji osób pozbawionych wolności: więźniów, osób zatrzymanych przez policję, przebywających w izbach wytrzeźwień, ale także mieszkańców domów pomocy społecznej czy pacjentów szpitali psychiatrycznych, które działają w województwie wielkopolskim.

Data: 
2018-03-27
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

27 marca 2018 r. pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali izbę zatrzymań Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. To jedyna placówka tego typu wyznaczona dla Mazowieckiego Oddziału ŻW. W dniu wizytacji w izbie nie było zatrzymanych.

Strony