Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-06-26

Celem panelu było przedstawienie zagadnień prawnych związanych z małoletnim rodzicielstwem oraz omówienie kwestii edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, dostępu małoletnich dziewcząt do badań lekarskich i antykoncepcji, sytuacji nieletnich matek przebywających w placówkach resocjalizacyjnych oraz stosunek służb socjalnych do małoletnich matek.

Data: 
Od 2018-06-25 do 2018-06-27
Wizyta KMP Republiki Kosowa

W dniach 25 – 27 czerwca 2018 r. z wizytą studyjną w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji” przebywali pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Republiki Kosowa. Oprócz członków kosowskiego KMP w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kosowskich organizacji pozarządowych. Głównym celem wizyty była wymiana doświadczeń związanych z realizacją OPCAT, w tym wspólne przeprowadzenie wizytacji Oddziału Zewnętrznego Bemowo Aresztu Śledczego Warszawa – Białołęka oraz Klinicznego Oddziału Psychiatrycznego Szpitala Wolskiego w Warszawie.

Data: 
2018-06-22
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)
  • RPO: Raport z wizyty w Polsce Europejskiego Komitetu ds. Zapobiegania Torturom  przeprowadzonej w maju 2017 r. powinien być jawny.
  • Przystąpmy także do procedury automatycznej publikacji przyszłych raportów i odpowiedzi.
  • Bądźmy liderem w zapobieganiu torturom w Europie i poza nią.
Data: 
2018-06-13
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

13 czerwca 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Pomieszczenie posiada 10 miejsc (5 cel). W trakcie wizytacji w placówce nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Data: 
2018-06-12
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

12 czerwca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27.

Strony