Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
Od 2017-09-18 do 2017-09-19
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 18-19 września 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Dom Pomocy Społecznej „Tęczowy Dom” w Ełku przy ul. Kilińskiego 2. Dom prowadzony jest przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Misjonarek i przeznaczony jest dla chłopców z niepełnosprawnością umysłową.

Celem wizytacji było sprawdzenie na miejscu realizacji zaleceń KMPT wydanych po wizytacji placówki, w dniach 28 – 29 listopada 2013 r.

Data: 
2017-09-15
grafika: fragment okładki publikacji Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur

Zadanie przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności zostało powierzone Rzecznikowi Praw Obywatelskich 18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO (obowiązek ten zapisany jest w art. 1.1.4).

Data: 
2017-09-14
zdjęcie: kilkadziesiąt osób siedzi na sali przed nimi za stołem siedzą cztery osoby

- Dzisiejsza debata jest dedykowana Państwu – naszym partnerom dialogu, których na co dzień wizytujemy. Chcemy rozmawiać o problemach, jakie dostrzegają Państwo w swojej pracy – mówił Przemysław Kazimirski zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur podczas X debaty regionalnej KMPT, która odbyła się Zielonej Górze. W dyskusji wzięli udział m.in. policjanci, przedstawiciele Służby Więziennej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, domów pomocy społecznej.

Data: 
2017-09-14
Grafika: sylwetki więźniów za kratami (od grubych i gęstych po szerokie)

Pracownicy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich regularnie zapoznają się z zestawieniami tygodniowymi zdarzeń nadzwyczajnych, sporządzanymi w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej na podstawie meldunków otrzymanych z poszczególnych jednostek penitencjarnych. Informacje o tego rodzaju przypadkach docierają do Biura również we wnioskach, jakie wpływają od osadzonych lub ich rodzin. W wybranych przypadkach sprawy są podejmowane przez Rzecznika z urzędu w celu zbadania, czy w wyniku działania lub zaniechania ze strony organów państwowych nie doszło do naruszenia praw i wolności obywatelskich.

Data: 
Od 2017-09-13 do 2017-09-14
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 13-14 września 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Oddział Psychiatryczny w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim Sp. z o.o., w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 3.

Data: 
Od 2017-09-07 do 2017-09-08
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 7-8 września 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował oddział psychiatryczny (Oddział Całodobowy) w Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, ul. Szaserów 128.

Wizytujący nie otrzymali sygnałów świadczących o złym traktowaniu pacjentów. Opinie na temat personelu były bardzo ciepłe i serdeczne. Warunki bytowe należy uznać za bardzo dobre. Pozytywnie oceniono:

Strony