Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2017-11-29

W dniach 27-29 listopada 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Oławie.

Była to jednocześnie tysięczna wizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, który nieprzerwanie od 2008 r. prowadzi monitoring polskich miejsc detencji.

Placówka przeznaczona jest dla 24 chłopców w normie intelektualnej. W czasie wizytacji przebywało w niej 15 wychowanków.

Data: 
2017-11-27

Wirtualna Polska opublikowała wewnętrzny raport dotyczący agresji policjantów. Jest to pierwsze szerokie badanie oparte na informacjach uzyskanych bezpośrednio od funkcjonariuszy. Nadużywanie środków przymusu bezpośredniego przez policjantów to jeden z kluczowych problemów, na który Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca od dawna uwagę.

Data: 
2017-11-27

Przeprowadzona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich analiza przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie regulaminu organizacyjnoporządkowego wykonywania tymczasowego aresztowania (dalej: regulamin lub rozporządzenie), wykazała niezgodność zamieszczonego tam § 25 ust. 1 pkt 2 z regulacją art. 217c § 1 pkt 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Data: 
2017-11-22

 

W dniach 21-22 listopada 2017 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację NZOZ Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Dom Ciepła w Rembertowie.

W czasie wizytacji w placówce przebywali pacjenci borykający się z licznymi problemami zdrowotnymi, m.in. zakażeni wirusem HIV (30 pacjentów na 32 przebywających w ZOL). Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektora ZOL jest to jedna z trzech wyspecjalizowanych placówek w Polsce przyjmujących osoby przede wszystkim zakażone wirusem HIV.

Data: 
2017-11-17
Grafika: cztery małe ptaszki

W wyniku wizytacji placówek dla nieletnich, przedstawiciele KMPT zdiagnozowali szereg problemów systemowych istotnych z punktu widzenia ochrony praw dzieci. Zagadnienia te były przedmiotem wielu pism i wystąpień generalnych kierowanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Ministra Sprawiedliwości, w których wskazywano na pilną potrzebę nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Data: 
2017-11-17

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od osób pozbawionych wolności dotyczące zasad korzystania z samoinkasujących aparatów telefonicznych. Zarówno skazani, jak i tymczasowo aresztowani skarżą się na brak możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z obrońcą lub pełnomocnikiem w sytuacji, gdy w danym dniu skorzystali już z możliwości przeprowadzenia rozmowy telefonicznej z innymi podmiotami (np. rodziną osobami bliskimi, urzędem).

Strony