Godło RP

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2018-10-17
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Pan Tomasz opiekujący się niepełnosprawną siostrą dostanie trzykrotnie wyższą pomoc państwa
 • Sąd administracyjny kolejny raz stanął po stronie opiekuna osoby z niepełnosprawnością i odwołał się do niewykonanego przez rządy wyroku TK
 • Uwzględnił argumenty RPO, który zaskarżył niekorzystną dla pana Tomasza decyzję organu samorządowego
Data: 
2018-10-08
Zdjęcie: ludzie siedzą w pięknej sali, na ścianie - lustro w rzeźbionej ramie
 • Zdaniem rządu w Polsce nie ma potrzeby przyjmowania Narodowego Programu Deinstytucjonalizacji, ponieważ stosowane są inne narzędzia
 • Co roku 900 osób powraca z domów pomocy społecznej do społeczności lokalnej
 • MRPiPS podaje dane statystyczne dotyczące deinstytucjonalizacji
Data: 
2018-10-08
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł).
 • Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia
 • Tak wynika z wyroku NSA w sprawie, do której przystąpił RPO
Data: 
2018-10-01
Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim
 • Obywatele z niepełnosprawnościami mają prawo zabrać głos w dyskusji o zmianach sposobu orzekania o niepełnosprawności
 • Aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami, państwo ma orzekać, jakiego wsparcia dana osoba potrzebuje, by niezależnie żyć – a nie stwierdzać, jak bardzo jest niesamodzielna
 • RPO wskazuje Ministrowi Rodziny warunki brzegowe dobrej reformy orzecznictwa. Podobne wnioski przedstawił Polsce przed tygodniem Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami
Data: 
2018-09-27
Symbol nierównowagi: jeden klocek przeważa na równoważni wiele takich samoch kloków
 • Osoby z niepełnosprawnością mowy skarżą się na odmowy udziału w teleturniejach w Telewizji Polskiej
 • Elementem misji publicznej TVP powinny być działania na rzecz pełnego włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne 
 • Media publiczne powinny stanowić dobry wzorzec
Data: 
2018-09-25
Osoby stoją
 • Jednolity system orzekania o niepełnosprawności wypracowany w udziałem organizacji osób z niepełnosprawnościami
 • Likwidacja instytucji ubezwłasnowolnienia
 • Zapewnienie prawa osób z niepełnosprawnościami do samodzielnego życia w  społeczności lokalnej i ze wsparciem asystentów osobistych
 • Uwzględnienie perspektywy praw kobiet z niepełnosprawnościami
Data: 
2018-09-14
Grafika: trzy ptaszki: wykluwający się, opierzony i fruwający
 • 200 tys. dzieci w Polsce ma orzeczoną niepełnosprawność. W przedszkolach jest ich ponad 30 tys., w szkołach podstawowych – 100 tys., w gimnazjach w roku szkolnym 2017/18 było 35 tys.
 • Z tego 28 tys. dzieci i młodzieży było objętych nauczaniem indywidualnym. To zwłaszcza ich rodzice boją się wprowadzanych zmian. RPO zabiegał o to, by lepiej przekazywać im informację na temat nowych zasad organizacji nauki dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Strony