Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-06-13
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

13 czerwca 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych Komendy Miejskiej Policji w Sopocie. Pomieszczenie posiada 10 miejsc (5 cel). W trakcie wizytacji w placówce nie przebywała żadna osoba zatrzymana.

Data: 
2018-06-12
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

12 czerwca 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) wizytował pomieszczenie dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia przy Komendzie Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27.

Data: 
2018-06-01
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 24-25 maja 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Dom Pomocy Społecznej w Ciechanowie przy ul. Kruczej 32. Dom przeznaczony jest dla 180 osób przewlekle psychicznie chorych z miejscami wygasającymi dla osób przewlekle somatycznie chorych. W dniu wizytacji w DPS przebywało 78 kobiet i 102 mężczyzn, z czego 34 osoby są ubezwłasnowolnione, a 74 mieszkańców zostało umieszczonych w DPS postanowieniem sądu.

Data: 
2018-05-29
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle
  • RPO ponownie wnosi do Ministra Sprawiedliwości o doprecyzowanie przepisów dotyczących osób skazanych za najcięższe przestępstwa seksualne, które trafiają do ośrodka w Gostyninie

  • Rzecznik ma wątpliwości m.in. w kwestii stosowania procedury cywilnej w ramach decydowania przez sądy o pobycie w ośrodku

  • Brak jest bowiem przepisów co do sytuacji prawnej osoby, wobec której Sąd Najwyższy uchylił decyzję o umieszczeniu w ośrodku, nakazując ponowne zbadanie sprawy

Data: 
Od 2018-05-29 do 2018-05-30
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

W dniach 29-30 maja 2018 r. pracownicy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wizytowali Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Zawichoście, przy ul. 11 Listopada 1. Ośrodek przeznaczony jest dla 81 osób. W dniu wizytacji w MOW  przebywało 63 wychowanków, natomiast czterech pozostawało na tzw. niepowrocie do placówki oraz jeden w szpitalu.

Data: 
2018-05-28
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

28 maja 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację prewencyjną Pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia Komendy Powiatowej Policji we Włoszczowie (dalej PdOZ, Izba). Izba dysponuje 6 miejscami dla zatrzymanych. W czasie wizytacji w pomieszczeniu przebywały dwie osoby, z czego jedna była właśnie zwalniana.

Strony