Godło RP

Prawa osób pozbawionych wolności

Data: 
2018-12-14
Symboliczny rysunek człowieka na biało-czerwonym człowieka

- Im więcej demokracji, tym mniej tortur – wskazywał prof. Zbigniew Lasocik podczas sesji „Polska jako państwo wolne od tortur”, która zakończyła pierwszy dzień II Kongresu Praw Obywatelskich. RELACJA NA GORĄCO

 
Data: 
2018-12-08
Błyskawica

Czy w XXI wieku zdarza się stosować tortury wobec osób pozbawionych wolności? Czy Polskę można określić mianem „państwa bez tortur”? Czy istnieją sytuacje, w których stosowanie tortur może być usprawiedliwione? Jaką rolę w identyfikacji i pomocy ofiarom tortur odgrywa prawnik?

Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił przedstawiciel Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Michał Żłobecki podczas zorganizowanego przez Samorząd Studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego XVII Wyjazdu Integracyjno – Szkoleniowego w Poroninie.

Data: 
2018-12-05

W dniu 5 grudnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur udali się w celu przeprowadzenia wizytacji do Domu Opieki „Pogodna Przystań” w Starej Wsi. Placówka jest zarejestrowana w rejestrze Wojewody Mazowieckiego (Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej), pod numerem 2162/2014 z dnia 29.10.2014 r. na czas nieokreślony.

Data: 
Od 2018-12-03 do 2018-12-04

Rewizytacja Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur w prywatnym Domu Opieki „Florans” w Starych Babicach

W dniach 3-4 grudnia 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili rewizytację prywatnego Domu Opieki Florans w Starych Babicach k. Warszawy. Poprzednio placówka była wizytowana w dniu 11 maja 2017 r.

Data: 
2018-11-22

W dniu 22 listopada 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Pomieszczenie dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji we Włocławku, ul. Okrężna 25 (PdOZ).

PdOZ przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, zatrzymanych w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia. Posiada on 2 oddziały, w których mogą przebywać łącznie 64 osoby. W dniu wizyty KMPT w PdOZ przebywała jedna osoba zatrzymana.

Data: 
Od 2018-11-19 do 2018-11-21

W dniach 19-21 listopada 2018 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytował Zakład Karny we Włocławku położony przy ul. Bartnickiej 10.

Data: 
Od 2018-11-13 do 2018-11-15

W dniach 13 – 15 listopada 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wraz z ekspertem z Fundacji Polska Bez Barier przeprowadzili rewizytację Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie w celu sprawdzenia sposobu traktowania osób pozbawionych wolności, a także realizacji zaleceń wydanych po wizytacji przeprowadzonej w 2016 r.

Data: 
2018-11-09
Alegoria zmiany: kulka z narysowanym uśmiechem uderza w kulki ze znakiem smutku

W dniach 7-9 listopada 2018 r. przedstawiciel KMPT uczestniczył w szkoleniu dotyczącym wzmacniania roli krajowych mechanizmów prewencji we wdrażaniu pozytywnych zmian w miejscach pozbawienia wolności.

Szkolenie zostało zorganizowane przez Międzynarodowy Instytut Ombudsmana (International Ombudsman Institute) we współpracy z duńskim rzecznikiem praw obywatelskich (ombudsmanem).

Data: 
2018-11-08

W dniu 8 listopada 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w Białymstoku.

Data: 
Od 2018-11-05 do 2018-11-07

W dniach 5-7 listopada 2018 r. przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili wizytację Strzeżonego Ośrodka dla Cudzoziemców w Białymstoku. W czynnościach wzięła udział ekspertka z zakresu psychologii.

Wizytowany Ośrodek jest komórką organizacyjną Placówki Straży Granicznej w Białymstoku. Jest Ośrodkiem o profilu męskim, w którym mogą przebywać jednocześnie 122 osoby. W dacie wizytacji, ze względu na trwający remont budynku, przebywało w nim 19 cudzoziemców.

Strony