Zawartość

Aktywność fizyczna

opis kategorii - Aktywność fizyczna

Wspieranie jej przez samorządy to:

  • Organizowanie zajęć sportowych.
  • Dofinansowywanie zajęć sportowych dedykowanych osobom starszym.
  • Budowa infrastruktury służącej aktywności fizycznej dostępnej w miejscach publicznych

Uprawianie sportu jest możliwe w każdym wieku, przy czym formy aktywności fizycznej powinny być dostosowane do poziomu sprawności

Kto może pomóc? Organizacje pozarządowe. Samorząd terytorialny, a szczególnie gminne ośrodki sportu i rekreacji. Związki sportowe. Kluby sportowe. UTW.

Kadry: Instruktorzy sportu osób starszych. Rodziny osób starszych.

Liczba całkowita wyników: 7
Data początkowa
np.: 01/2020
Data końcowa
np.: 01/2020
Subskrybuj Aktywność fizyczna