Zawartość

Aktywność społeczna

 • opis kategorii - Aktywność społeczna

  Aktywność społeczna

  Zapewnić bazę i środki. Ważne jest zachęcanie Organizacje pozarządowe. Pracownicy socjalni. 33 społeczna materialnych dla organizacji pozarządowych aktywizujących osoby starsze. Zapewnienie transportu dla wymagających takiej pomocy osób starszych, członków NGOs. Organizacja form przedstawicielskich starszych mieszkańców. Udział starszych mieszkańców w procesie decyzyjnym, np. zgłaszanie inicjatyw, diagnoza potrzeb seniorów, budżety partycypacyjne. seniorów do aktywności na rzecz starszego pokolenia i innych zbiorowości zamieszkujących na danym terenie. Wsparcia wymaga wolontariat osób starszych.

  Wsparcia wymagają zarówno sformalizowane, jak i niesformalizowane przejawy aktywności osób starszych. Samorząd terytorialny, w tym Rady Seniorów. UTW. Kościoły i związki wyznaniowe. Geragodzy. Pracownicy instytucji trzeciego sektora. Rodziny osób starszych.

  Aktywność turystyczna i rekreacyjna seniorów

  Wspieranie jej przez samorządy to:

  • Propagowanie zdrowego stylu życia i konsumpcji.
  • Organizowanie wspólnych imprez rekreacyjnych dla różnych pokoleń mieszkańców.
  • Budowa infrastruktury dla oferty rekreacyjnej.
  • Wspieranie i dofinansowywanie turystyki i rekreacji wśród osób starszych, także niesamodzielnych.

  Wsparcia ma na celu utrzymanie sprawności fizycznej i intelektualnej, integrację międzypokoleniową i wewnątrzpokoleniową oraz promocję zdrowego starzenia się. Osoby starsze mające potrzebną wiedzę powinny aktywnie uczestniczyć w kreowaniu oferty turystycznej i rekreacyjnej

  Podmioty odpowiedzialne: Samorząd terytorialny, w tym gminne ośrodki sportu i rekreacji, dzienne domy pomocy, domy i kluby SENIOR-WIGOR. Organizacje pozarządowe. UTW. Kościoły i związki wyznaniowe.

  Kadry: Instruktorzy rekreacji osób starszych. Animatorzy kultury. Przewodnicy turystyczni. Rodziny osób starszych.

 • Liczba całkowita wyników: 30

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Aktywność społeczna