Zawartość

Kultura - wsparcie aktywności seniorów

 • opis kategorii - Kultura - wsparcie aktywności seniorów

  WSPARCIE TEJ AKTYWNOŚCI POLEGA NA:

  • organizacji imprez kulturalnych.
  • ułatwianiu seniorom dostępu do oferty kulturalnej, np. poprzez regulowanie zasad odpłatności, dostosowanie pory imprez do potrzeb seniorów.
  • działaniu na rzecz pokonania fizycznych barier dostępu do oferty (transport seniorów).
  • prowadzeniu działań aktywizujących seniorów w tym obszarze wykorzystanie ich wiedzy, doświadczeń i umiejętności.
  • wsparciu NGOs działających w dziedzinie kultury.
  • wspieraniu dostępu do usług kulturalnych w mieszkaniach (wypożyczanie książek, e-booków, płyt) oraz udostępnianie urządzeń potrzebnych do odtwarzania nagrań.

  Wparcie powinno zapewnić ciągłość dostępu do dóbr kultury, a to oznacza, że przedmiotem troski powinno być udostępnianie tych dóbr w przestrzeni publicznej i w mieszkaniach seniorów. Samorząd terytorialny, w zakresie odpowiedzialności za prowadzenie placówek kulturalnych (domów kultury, muzeów) i bibliotek.

  Kto może pomóc? Organizacje pozarządowe działające na rzecz seniorów. UTW. Placówki oświatowe. Kościoły i związki wyznaniowe.

  Kadry: Animatorzy kultury. Geragodzy (gerontolodzy). Edukatorzy osób starszych. Pracownicy obsługi (kierowcy). Bibliotekarze. Rodziny osób starszych.

 • Liczba całkowita wyników: 19

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Kultura - wsparcie aktywności seniorów