Zawartość

Łukasz Pisarczyk

prof. UW dr hab. Łukasz Pisarczyk

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny. Kierownik Podyplomowego Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Sekretarz Generalny Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, członek Kolegium Redakcyjnego Monitora Prawa Pracy. Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2016–2020. Profesor wizytujący w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej WPiA Uniwersytetu Śląskiego.