Godło RP
Zawartość

Aleksandra Gliszczyńska-Grabias

adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN. Stypendystka Uniwersytetów Yale, Cambridge oraz Uniwersytetu Hebrajskiego. Ekspertka Rady Europy w zakresie prawa antydyskryminacyjnego. Kieruje polską częścią międzynarodowego konsorcjum badawczego Memory Laws in European and Comparative Perspective.