Zawartość

Alexander Shlyk

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

Jest szefem departamentu wyborów Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (OBWE/ODIHR).

Nadzoruje wszystkie działania związane z wyborami w 57 państwach członkowskich OBWE. Kieruje misjami oceny potrzeb, wizytami ekspertów i wizytami kontrolnymi oraz współpracuje z rządami i grupami społeczeństwa obywatelskiego, a także z partnerami globalnymi. Alexander dołączył do OBWE/ODIHR w 2010 r. jako doradca wyborczy i od tego czasu organizował misje obserwacji wyborów w wielu krajach, przyczynił się do opracowania i udoskonalenia metodyki obserwacji wyborów ODIHR, uczestniczył w szkoleniach dla obserwatorów wyborów i udoskonalił programy szkoleń dla obserwatorów wyborów oraz kierował rozwojem kursów e-learningowych OBWE/ODIHR dla obserwatorów wyborów. Przed przystąpieniem do OBWE/ODIHR w 2010 r. Alexander współpracował z Bankiem Światowym w dziedzinie rozwoju gospodarczego i badań, w tym w Tanzanii, Kenii i Ugandzie. Posiada tytuł magistra nauk politycznych Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego na Węgrzech oraz tytuł magistra rozwoju międzynarodowego i zarządzania Uniwersytetu w Lund w Szwecji. Alexander jest obywatelem Białorusi.

Galeria

  • Fotografia Alexaner Shlyk