Zawartość

Artur Ligęska

Trener personalny i założyciel klubów fitness, skazany w Emiratach Arabskich na dożywocie. 9 maja 2019 r. został uniewinniony.