Zawartość

Dobrosława Szumiło-Kulczycka

dr hab. prof. UJ Dobrosława Szumiło-Kulczycka - pracownik Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,  wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie, viceprzewodnicząca Zarządu Komisji Nauk Prawnych Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie,  adwokat, stypendystka Fundacji A. Humboldta