Godło RP
Zawartość

dr Paweł Kubicki

Paweł Kubicki - doktor ekonomii, adiunkt w Instytucie Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współpracownik organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką niepełnosprawności i starości, w tym inicjatywy "Chcemy całego życia!" oraz Centrum Badań nad Niepełnosprawnością. W 2017 r. opublikował książkę pt. Polityka publiczna wobec osób z niepełnosprawnościami.

  • Zdjęcie portretowe mężczyzny w okularach
    Paweł Kubicki