Zawartość

Elżbieta Klimek-Dominiak

dr Elżbieta Klimek-Dominiak
amerykanistka, adiunkt w Zakładzie Literatury i Kultury Amerykańskiej i kierowniczka Pracowni Badań Płci Kulturowej w Instytucie Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, stypendystka m.in. Programu Fulbrighta w Northern Illinois University, Gender and Transformation in Europe w New York University, School of Gender, Sexuality and Women’s Studies w York University, Center for Gender Equality, Iceland, John F. Kennedy Institute w Berlinie, Programu TEMPUS Socrates w Rijksuniversiteit w Groningen, administratorka strony Center for Gender Studies- University of Wroclaw oraz organizatorka cyklu wykładów i warsztatów pt. „Wymiary płci w filmie i kulturze”.

Jej publikacje często podejmują tematykę wielowymiarowych reprezentacji przemocy m.in. wobec kobiet i dziewcząt, zawstydzania oskarżycielek oraz ich twórczego oporu w amerykańskich i polskich komiksach alternatywnych, filmach, prozie dokumentu osobistego, powieściach autorek i autorów pochodzących z różnych grup etnicznych, klas społecznych i o różnych orientacjach seksualnych.

Jako panelistka w debatach akademickich o płci kulturowej w humanistyce, sesji plenarnej nt. #meToo X Ogólnopolskiego Kongresu Kobiet, członkini Rady Programowej Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, autorka tekstów o opozycyjnej działalności kobiet, ich upamiętnianiu w wielokulturowej, społecznej historii nauki i sztuki oraz trenerka antydyskryminacyjna popularyzuje wiedzę o zaletach równouprawnienia i potrzebie refleksji nad różnymi modelami męskości np. w wywiadzie pt. „#MeToo. Rok 2017 to przełom: kończy się dominacja twardziela” w Magazynie Świątecznym Gazety Wyborczej z 30.12.2017.


http://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,22839776,metoo-rok-2017-to-przelom-k...

Jej wybrane publikacje naukowe można przeczytać m.in. na www.academia.org
http://morciniec.academia.edu/El%C5%BCbietaKlimekDominiak

a publicystyczne w Codzienniku Feministycznym, kwartalniku Zadra. Pismo feministyczne i Wysokie Obcasy Extra

Galeria

  • Kobieta z czerwoną chustą

    Elżbieta Klimek-Dominiak