Zawartość

Ewa Polkowska

Prawniczka, urzędniczka państwowa. W latach 2006–2016 szefowa Kancelarii Senatu RP, w latach 2016–2019 wiceprezeska Najwyższej Izby Kontroli. Obecnie prezeska Polskiego Towarzystwa Legislacji. W 2015 roku wyróżniona Odznaką Honorową za Zasługi dla Legislacji.