Godło RP
Zawartość

Ewa Siedlecka

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Od 1989 do lutego 2017 pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Od marca 2017 – w tygodniku Polityka.

Zajmuje się tematyką prawną, w tym praw człowieka i prawa konstytucyjnego. Szczególnie interesują mnie prawa grup wykluczonych, w tym osób LGBT, chorych psychicznie i niepełnosprawnych. A także problemem wolności sumienia i wyznania i tematyką bioetyczną. Zajmuje się też prawnymi i etycznymi problemami inwigilacji – zarówno w relacji jednostka-państwo, jak związane z zagrożeniami ze strony prywatnych firm, nowoczesnych technologii, rozwoju internetu i przemian świadomości związanych ze „śmiercią prywatności”.  I tematyką społeczeństwa obywatelskiego oraz prawami zwierząt (jest weganką).

Niektóre nagrody:

2002r. – nagroda Klubu Gaja (najstarsza polska organizacje ekologiczna) „za wytrwałość w pracy na rzecz praw ludzi i zwierząt".

2011r. Nagroda Amnesty International Polska na 50-cio lecie AI „za całokształt pracy dziennikarskiej na rzecz praw człowieka”

2011r. W 2011 Nagroda im. Dariusza Fikusa

2013r. Nagroda ToleraNcji przyznawana dorocznie przez niemieckie, francuskie i polskie organizacje LGBT

2017r. Press Freedom Award – nagroda austriackiego oddziału Reporterów bez Granic za cykl tekstów o kryzysie konstytucyjnym w Polsce

2017r. – nagroda miesięcznika „Znak” i Towarzystwa Ubezpieczeniowego Hestia im. księdza Józefa Tischnera

Odznaczenia

2014r. odznaczona przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odroczenia Polski

  • Kobieta z długimi rudymi włosami i w kolorowej sukni
    Ewa Siedlecka