Godło RP
Zawartość

Gerald Knaus

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

Przewodniczący założyciel, Europejska inicjatywa na rzecz stabilności

Gerald Knaus jest główny założycielem Europejskiej Inicjatywy Stabilności (ESI). Obecnie jest również pracownikiem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Opublikował obszerne artykuły na temat kryzysu uchodźczego na Morzu Egejskim i w basenie Morza Śródziemnego, a także na temat korupcji w Radzie Europy. W 2011 roku napisał książkę Can Intervention Work? Jest członkiem-założycielem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i przez pięć lat był członkiem-założycielem w Carr Center for Human Rights Policy na Harvard University's Kennedy School. Po studiach w Oxfordzie, Brukseli i Bolonii wykładał ekonomię na poziomie uniwersyteckim na Ukrainie i przez dziesięć lat pracował dla organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych w Bośni i Kosowie.

 

 

  • Symboliczna sylwetka ludzka
    Panelista/tka