Zawartość

Gerald Knaus

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

Przewodniczący założyciel, Europejska inicjatywa na rzecz stabilności

Gerald Knaus jest główny założycielem Europejskiej Inicjatywy Stabilności (ESI). Obecnie jest również pracownikiem Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu. Opublikował obszerne artykuły na temat kryzysu uchodźczego na Morzu Egejskim i w basenie Morza Śródziemnego, a także na temat korupcji w Radzie Europy. W 2011 roku napisał książkę Can Intervention Work? Jest członkiem-założycielem Europejskiej Rady Spraw Zagranicznych i przez pięć lat był członkiem-założycielem w Carr Center for Human Rights Policy na Harvard University's Kennedy School. Po studiach w Oxfordzie, Brukseli i Bolonii wykładał ekonomię na poziomie uniwersyteckim na Ukrainie i przez dziesięć lat pracował dla organizacji pozarządowych i organizacji międzynarodowych w Bośni i Kosowie.

 

 

Galeria

  • Symboliczna sylwetka ludzka

    Panelista/tka