Zawartość

Irena Pospiszyl

Profesor APS, kierownik Zakładu Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej.
Zajmuje się problemami ofiar agresji interpersonalnej ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy domowej. Jest autorką ponad siedemdziesięciu publikacji poświęconych m.in. problemom przystosowawczym ofiar.

Galeria

  • Symboliczna graficzna sylwetka ludzka

    Tu będzie zdjęcie panelisty