Zawartość

Izabela Florczak

dr Izabela Florczak

Od 2016 roku doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Członek Polskiej Sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego ISLSSL; Komitetu Zarządzającego Centrum Porównawczego Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych; International Labour and Employment Relations Association (ILERA); Rady Naukowej czasopisma „Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej”. Założyciel i Członek Komitetu Koordynującego Polską Sieć Naukową Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego COOPERANTE. Wykonawca krajowych i międzynarodowych projektów naukowych.