Zawartość

Jakub Michalski

adwokat, w latach 2011-2016 korespondent krajowy CEPEJ na Polskę, uczestnik prac Rady Europy w zakresie efektywności wymiarów sprawiedliwości państw członkowskich, członek grup roboczych ds. dokonywania pomiarów funkcjonowania sądownictwa przy OECD. W latach 2012-2016 pracownik a następnie zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Funduszy Europejskich w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze z brodą

    Jakub Michalski