Zawartość

Jarosław Komża

Panelista II Kongresu Praw Obywatelskich

ekspert Związku Powiatów Polskich. Specjalizuje się w zarządzaniu rozwojem lokalnym, polityce regionalnej, funduszach unijnych oraz budowaniu partnerstw samorządowych. Analizuje projekty ustaw i rozporządzeń. Uczestniczy w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich oraz zespołów Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Członek komitetów monitorujących krajowych programów operacyjnych. Moderator samorządowych grup wymiany doświadczeń, jako metody samodoskonalenia. Członek zespołu redakcyjnego Dziennika Warto Wiedzieć. W latach 1997-2007 pracował w samorządzie rodzinnego miasta Żyrardowa. Następnie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. W latach 2008-2010 pełnił funkcję sekretarza miasta Milanówek, odpowiadając m.in. za pozyskiwanie finansowania dla projektów rozwojowych miasta.

Galeria

  • Fotografia Jarosław Komża