Zawartość

Joanna Łacheta

Doktorantka na Wydziale Polonistyki UW, członkini Komisji Ekspertów ds. Osób Głuchych działającej przy RPO, niesłysząca od urodzenia, od 16 lat pracownik Instytutu Głuchoniemych (szkoły podstawowej i gimnazjum). Prezes Instytutu Polskiego Języka Migowego i też pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Promocji Kultury Głuchych KOKON, lektor Polskiego Języka Migowego i trener lektorów PJM, członek Pracowni Lingwistyki Migowej (PLM) na Uniwersytecie Warszawskim. Organizatorka wielu konferencji i imprez kulturalno-artystycznych.

Galeria

  • Symboliczna graficzna sylwetka ludzka

    Tu będzie zdjęcie panelisty