Zawartość

Joanna Wójtowicz

Prawniczka w Zespole Spraw Międzynarodowych i Konstytucyjnych Biura Rzecznika Praw Dziecka. W swojej pracy zawodowej zajmuje się sprawami rodzinnymi z elementem transgranicznym, w szczególności tematyką uprowadzeń rodzicielskich, a także sprawami dzieci obywateli polskich zamieszkałych za granicą. 

Galeria

  • Kobieta z długimi jasnymi włosami

    Joanna Wójtowicz