Godło RP
Zawartość

Justyna Pazura

Panelistka II Kongresu Praw Obywatelskich

Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR)

  • Symboliczna sylwetka ludzka - kobieta
    panelistka