Zawartość

Lesław Nawacki

Dyrektor Zespołu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Biurze Rzecznika Praw BObywatelskich.

Bliski współpracownik prof. Tadeusza Zielińskiego, rzecznika praw obywatelskich II kadencji.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego.

Ma ponad 30-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od 1982 r. pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, m. in. dyrektor departamentu prawa pracy, dyrektor generalny i podsekretarz stanu.

Od 1993 r. pracownik Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. 

Wykładowca na podyplomowym studium prawa ubezpieczeń społecznych  na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze

    Lesław Nawacki