Zawartość

Małgorzata Czarkowska

Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Pracowni Prawa i Kryminologii Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka w dziedzinie prawa karnego oraz tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autorka wielu publikacji w tym zakresie.

Galeria

  • Symboliczna sylwetka ludzka

    Panelista/tka