Zawartość

Marcin Wolny

adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od 2010 r., początkowo jako wolontariusz, a następnie prawnik w Klinice Prawa „Niewinność”, Programie Spraw Precedensowych, Monitoringu Procesu Legislacyjnego oraz Programie Interwencji Prawnej; współautor raportu HFPC o biegłych sądowych, wielokrotnie zaangażowany w realizację projektów prawnych finansowanych przez Unię Europejską; na co dzień zajmuje się prawem karnym, postępowaniem w sprawach nieletnich oraz tematyką praw osób pozbawionych wolności. 

Galeria

  • Mężczyzna w białej koszuli

    Marcin Wolny