Zawartość

Marta Porembska

Panelistka Kongresu Praw Rodzicielskich

Doktor nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Asystent w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Przez dziesięć lat pełniła funkcję sądowego kuratora społecznego ds. rodzinnych i nieletnich. Obecnie pracuje jako specjalista w zakresie pedagogiki w II Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego w Warszawie.

Galeria

  • Czarno-białe zdjęcie portretowe kobiety

    Marta Porembska