Zawartość

Patrick Penninckx

Od 2013 roku kieruje Departamentem Społeczeństwa Informacyjnego Rady Europy.