Zawartość

Paulina Pilch

Paulina Pilch – adwokatka współpracująca z Fundacją Trans-fuzja; ekspertka w zakresie postępowań w sprawach o uzgodnienie płci, w których regularnie występuje jako pełnomocniczka; posiada praktyczną wiedzę na temat bieżącej praktyki sądów oraz organów administracji w sprawach osób transpłciowych