Zawartość

Paweł Jaros

Doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA UKSW, sędzia delegowany do Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości – Naczelnik Wydziału ds. Międzynarodowych Procedur Ochrony Praw Człowieka. W latach 2001 – 2006 Rzecznik Praw Dziecka, 1997 – 2001 – członek Krajowej Rady Sądownictwa i poseł na Sejm RP. Współpracuje z RE i ONZ. Członek wielu delegacji państwowych broniących polskich sprawozdań z wykonania m.in.: MPPOiP, Konwencji o prawach Dziecka. Jest Wiceprzewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka i doradcą Rzecznika Praw Dziecka.

Galeria

  • Symboliczna graficzna sylwetka ludzka

    Tu będzie zdjęcie panelisty