Godło RP

prof. Agnieszka Grzelak

dr hab. Agnieszka Grzelak, prof.  nadzw. ALK; zastępca Dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Od 2016 r. profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Międzynarodowego i Prawa UE Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa UE, w szczególności współpracy państw członkowskich UE w zakresie zwalczania przestępczości.

W ostatnim czasie prowadzi badania naukowe poświęcone ochronie danych osobowych w tym obszarze.