Godło RP

Prof. Barbara Smolińska Theiss

Symboliczna sylwetka ludzka - mężczyzna

Prof. Barbara Smolińska Theiss -  pedagog społeczny, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Naukowo zainteresowana społeczno-pedagogicznymi problemami dziecka i dzieciństwa, praca socjalna z dzieckiem i rodziną, nierówności społeczne, relacje: dziecko - rodzina - szkoła, pedagogika Janusza Korczaka. Wieloletni pracownik UW. Obecnie pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej.