Zawartość

Rafał Pankowski

Socjolog, politolog. Wykładowca, profesor nadzwyczajny w Collegium Civitas oraz koordynator Centrum Monitorowania Rasizmu w Europie Wschodniej. Od 1996 roku jest zastępcą redaktora naczelnego antyfaszystowskiego magazynu „NIGDY WIĘCEJ”. Jako pierwszy stypendysta-Polak ukończył Eton College w Wielkiej Brytanii. Na Uniwersytecie Oxfordzkim studiował politykę, filozofię i ekonomię. Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Warszawskim.  Doktoryzował się w 2005 w oparciu o rozprawę Rasizm a współczesna kultura popularna. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2012 na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy pt. The Populist Radical Right in Poland. W 2017 otrzymał Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich „Za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”.

 

Galeria

  • Mężczyzna w garniturze opiera głowę na dłoni

    Rafał Pankowski