Godło RP

Sławomir Patyra

prof., Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Symboliczna sylwetka ludzka - mężczyzna
    Tu będzie zdjęcie panelisty