Godło RP

Osoby starsze - publikacje BRPO

Z doświadczeń Rzecznika Praw Obywatelskich* i Komisji Nadzoru Finansowego** wynika, że dla osób starszych wiele zasad obowiązujących na rynku usług finansowych pozostaje niezrozumiałych. Stąd biorą się ich kłopoty z podjęciem właściwych decyzji czy zaufaniem do osób i firm oferujących usługi na tym rynku. Niestety, zbyt często prowadzi to do pochopnych, nie do końca świadomych wyborów

Okładka publikacji "Senior w świecie finansów."
ZałącznikWielkość
PDF icon Senior w świecie finansów.pdf1.94 MB

Samorząd terytorialny w Polsce ma ogromne zasługi w realizacji praw człowieka i praw obywatelskich. Szczególnie należy podkreślić jego dbałość w okresie całej, już ponad 25-letniej, historii o potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

Borykając się często z problemami finansowymi, nigdy nie zapominał o najsłabszych, potrzebujących wsparcia. Za to należą mu się wyrazy uznania i wdzięczności.

Jednocześnie zdarzały i zdarzają się przykłady niezbyt chwalebnych zachowań władz lokalnych. Wynikające może nie tyle ze złej woli, co z bezradności, braku dostatecznej wiedzy, wsparcia ze strony specjalistów. Także z braku odpowiednich przykładów i wzorców działania, do których można by nawiązać. Przez to zmarnowano sporo publicznych pieniędzy, a co za tym idzie – przyczyniono się do społecznej krzywdy odbierając wielu osobom szansę na samodzielność, ograniczając ich udział w życiu publicznym.

Prawa człowieka bowiem to dzisiaj dla wielu ludzi bardzo konkretne kwestie: dostępność przychodni, banku, kościoła, możność zrealizowania swoich praw wyborczych, łatwość poruszania się na wózku inwalidzkim.

Okładka publikacji Przestrzeń Publiczna Przyjazna Seniorom. Poradnik RPO.
Okładka publikacji epub - Odwrócona hipoteka
ZałącznikWielkość
Plik Odwrócona hipoteka.epub5.25 MB