Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-08-23
Zdjęcie: ludzie siedzą w kręgu, jedna osoba na wózku

Wystąpienie Rzecznika dotyczące rozwiązania problemu wyczerpywania się sum gwarancyjnych w przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartych w latach 90-tych wraz z przygotowaną przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu informacją prawną dotyczącą Pana wystąpienia, skierowałem do Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – napisał marszałek Senatu Stanisław Karczewski w piśmie z 17 sierpnia.

Data: 
2016-08-19
Grafika: na pomarańczowym tle sylwetka człowieka za biurkiem

W rezultacie decyzji komisji matka chłopca, która zrezygnowała z pracy, by się nim zajmować, straciła prawo do 1300 zł świadczenia pielęgnacyjnego. Dostaje ona teraz tylko 153 zł zasiłku. Rodzice zarzucają, że lekarze nie zapoznali się z dokumentacją medyczną, w tym opiniami lekarzy specjalistów z Poznania, Nowej Soli i Zielonej Góry. Rzecznik poprosi o wyjaśnienie sprawy, Wojewódzką Komisję ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Sprawa chłopczyka została też opisana w Gazecie Lubuskiej

Data: 
2016-08-11
Grafika: pociąg przy peronie

Przez awarię obu platform dla osób z niepełnosprawnością w pendolino  relacji Kraków-Gdańsk przewoźnik odmówił przejazdu osobie z niepełnosprawnością poruszającej się na wózku inwalidzkim.

Jak podają media, pociąg od rana jeździł z niesprawnymi platformami. Kierownik pociągu informował o tym przewoźnika, prosząc o podjęcie stosownych działań. Mimo to, przewoźnik był bezczynny. Rzecznik bada sprawę. (BPG.815.4.2016)

Data: 
2016-07-29
Grafika: radio i telewizor na pomarańczowym tle

Do Rzecznika Praw Obywatelskich zwrócili się przedstawiciele stowarzyszenia Polskiego Związku Głuchych w związku z poselskim projektem ustawy o składce audiowizualnej (druk nr 443) skierowanym do Komisji Kultury i Środków Przekazu
podczas pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 29 kwietnia 2016 r. Rzecznik wyraził zaniepokojenie faktem, że wskazany projekt ustawy nie przewiduje zwolnienia osób niesłyszących oraz niewidomych od obowiązku zapłaty tej daniny publicznej.

Data: 
2016-07-29
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 czerwca 2016 r., po rozpoznaniu wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że przepis ustawy o kierujących pojazdami w zakresie, w jakim nie przewiduje udzielenia przez władze publiczne efektywnej pomocy osobie niepełnosprawnej, wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia w zapewnieniu pojazdu na potrzeby praktycznej części egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B, jest niezgodny z Konstytucją oraz Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych.

Data: 
2016-07-29
Grafika: człowiek za kratami na pomarańczowym tle

W kręgu zainteresowania Rzecznika pozostaje brak systemowych rozwiązań dotyczących sposobu postępowania wobec osób z niepełnosprawnością psychiczną lub intelektualną, które są uczestnikami postępowania karnego.

Data: 
2016-07-26
Grafika: cztery smutne sylwetki ludzkie na pomarańczowym tle

28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadny. Sprawa rozpatrywana była na wniosek RPO pod sygnaturą K 31/15.

20 lipca do Biura Rzecznika wpłynął odpis wyroku TK wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi.

Strony