Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-09-29
zdjęcie: do mitrofonu mówi blondynka w czarnej sukience, dwaj mężczyźni stoją obok, jeden z nich trzyma oprawiony dyplom

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się ogólnopolska gala finałowa XI edycji konkursu Lodołamacze. W uroczystości wziął udział rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar, który wręczył statuetkę Specjalnego Lodołamacza.

Data: 
2016-09-27
grafika: na pomarańczowym tle banknot ze skrzydłami

Na spotkaniu w Lublinie poinformowano Rzecznika o planowanym w najbliższych latach ograniczeniu funduszy na rzecz środowiskowych domów samopomocy. Zgodnie z ustawą z 12 marca 2014 r. o pomocy społecznej wojewoda corocznie ustala średnią miesięczną dotację na jednego uczestnika. Jej wysokość nie powinna być mniejsza niż 250% kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej dla osoby samotnie gospodarującej. Ustawodawca przewidział możliwość zwiększenia tej kwoty decyzją wojewody maksymalnie o 20%.

Data: 
2016-09-23
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Według mediów lokalnych, mimo że Aquapark w Sopocie jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, to udogodnienia dla nich są tylko w szatni. Do basenów rekreacyjnych osoba z niepełnosprawnością może zostać wniesiona przez osobę bliską lub opiekuna. Aquapark nie ma specjalnego dźwigu ani pochylni, dzięki którym osoba taka mogłaby samodzielnie wejść do basenu.

Data: 
2016-09-23
zdjęcie: na pierwszy planie kilka osob siedzi na krzesłach, w tle widać siedzących panelistów, obok nich stoi mężczyzna w garniturze

- Kluczowe znaczenie ma jak najszybsza identyfikacja osoby wymagającej szczególnego traktowania z uwagi na przejawiane dysfunkcje psychiczne. Stosowna wiedza, jaką dysponują funkcjonariusze Policji, już na wstępnym etapie sprawy może pozwolić na ocenę co do poczytalności i możliwości ponoszenia odpowiedzialności karnej przez zatrzymanego – mówił dr Adam Bodnar podczas seminarium  dotyczącego sytuacji osób zatrzymanych przez Policję a przejawiających dysfunkcje psychiczne, które odbyło się w Biurze RPO.

Główne wątki dyskusji dotyczyły:

Data: 
2016-09-20
Grafika: statek na pomarańczowym tle

Grupa niepełnosprawnych i ich opiekunów była za duża o dwie osoby. Dlatego nie mogli oni jechać tramwajem wodnym linii F5 w Gdańsku. Rzecznik bada sprawę (BPG.815.6.2016), o której piszą media lokalne.

Data: 
2016-09-20
zdjęcie: tyłem ukazana siedząca publiczność, w tym osoby na wózkach, na podwyższniu stoją dwie osoby

-Myślenie o osobach z niepełnosprawnościami to powinna być przede wszystkim codzienna praca na rzecz deinstytucjonalizacji, aktywizacji, partycypacji, edukacji włączającej i ratyfikacji przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych – mówił dr Adam Bodnar podczas II Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, który odbył się w Warszawie.

Załączniki: 
Data: 
Od 2016-09-16 do 2016-09-22
Okładka książki Sytuacja osób chorych na chorobę Alzheimera w Polsce Raport RPO

21 września obchodzony jest na świecie od 1994 r. jako Światowy Dzień Alzheimera, ale w tym roku, już po raz piąty, organizacje alzheimerowskie, zrzeszone w międzynarodowej federacji organizacji alzheimerowskich (Alzheimer’s Disease International – ADI) cały miesiąc wrzesień poświęcają na organizowanie kampanii społecznych, aby podnosić społeczną świadomość o przyczynach i konsekwencjach chorób prowadzących do otępienia (demencji) i przeciwdziałać stygmatyzacji chorych.

Strony