Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-07-26
Grafika: cztery smutne sylwetki ludzkie na pomarańczowym tle

28 czerwca 2016 r. Trybunał Konstytucyjny uznał za niekonstytucyjne przepisy, które nie dają żadnych szans osobie ubezwłasnowolnionej, by sprawdzić, czy jest zamknięta w DPS w sposób zasadny. Sprawa rozpatrywana była na wniosek RPO pod sygnaturą K 31/15.

20 lipca do Biura Rzecznika wpłynął odpis wyroku TK wraz z uzasadnieniem oraz zdaniami odrębnymi.

Data: 
2016-06-29
Grafika: cztery smutne sylwetki ludzkie na pomarańczowym tle

Po śmierci rodziców pan Zbigniew  z rozpoznaną niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym został postanowieniem Sądu Rejonowego w J. umieszczony przymusowo w domu pomocy społecznej a lokal komunalny, w którym zamieszkiwał, został zbyty na rzecz osoby trzeciej. Pan Zbigniew zwrócił się z wnioskiem o pomoc do Rzecznika Praw Obywatelskich pisząc, iż nie udzielono mu właściwego wsparcia oraz, że nie wyobraża sobie przebywać w DPS do końca życia.

Data: 
2016-06-28
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Mężczyzna wystąpił o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu opieki nad matką, która posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności bez wskazania daty powstania niepełnosprawności. Wniosek został załatwiony odmownie, a rozstrzygnięcie utrzymał w mocy Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu. Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Zainteresowanego.

Data: 
2016-06-28

- Wydaje nam się, że skoro dbamy o rozwój gospodarczy, skoro kraj się rozwija, to wszystkie problemy same się rozwiążą. Temat osób niepełnosprawnych wymaga jednak bardzo dużej wyobraźni i skoncentrowania się na potrzebach jednostki. Oczywiście na wszystko potrzebne są pieniądze, ale niezbędne są także: pomysł, inicjatywa i konsekwencja w działaniu, zwłaszcza ze strony rządu – w wywiadzie dla portalu WatchDogPFRON mówi rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar.

Data: 
2016-06-27

Pani Anna napisała do Biura Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu,  że jest osobą głuchoniemą, a z powodów osobistych  i problemów rodzinnych zmuszona jest co jakiś czas stawiać się na wizyty w Ośrodku Pomocy Społecznej w J.

Strony