Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2017-09-22

- Proszę o pomoc. Mój ojciec zgotował rodzinie piekło na ziemi. Zabił mamę, a mnie, gdy jej broniłam uszkodził rdzeń kręgowy. Dziś on leży w szpitalu przy areszcie śledczym. Ma co jeść, ma leki i zapewnioną opiekę lekarską. Ja nie mam nic – napisała do RPO dwudziestoletnia pani Wioleta.

Data: 
2017-09-22
Młody mężczyzna na wózku śpiewa i podnosi rękę

Jak traktować podmiotowo osoby z niepełnosprawnością? Jak zapewniać im samodzielność i włączać w życie społeczne - a nie tylko opiekować się nimi? Jak słuchać i uczyć się od nich - o tym rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar rozmawiał z mieszkańcami i pracownikami  DPS, przedstawicielami władz samorządowych i rodziców osób z niepełnosprawnościami.

Data: 
2017-09-21
zdjęcie: biała kamienica z niebieskim banerem na temat akcji "Na niebiesko dla autyzmu"

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w sprawie zapewnienia odpowiedniej pomocy dorosłym osobom autystycznym. Jedna ze skarg, obrazujących ten problem, dotyczy osoby chorej na autyzm atypowy, co było powodem umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Przebywa ona w domu pomocy społecznej o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, ponieważ nie ma placówek o wyodrębnionym profilu dla osób z autyzmem.

Data: 
2017-09-21
Grafika: kropla krwi na szarym tle

Do istotnych zagadnień w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich należą kwestie związane z polityką władz publicznych na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Pojęcie „choroby rzadkie” dotyczy kilku tysięcy rodzajów schorzeń i liczba stale rośnie. Na znaczną większość chorób rzadkich nauka nie znalazła jeszcze leków. Nie mogąc zagwarantować pacjentom pomocy farmakologicznej władze publiczne powinny wspierać obywateli w życiu z chorobą.

Data: 
2017-09-15
napis na kartce z zeszytu

Starsza osoba (92 lata) z niepełnosprawnością poprosiła Rzecznika o interwencję, bo nie może wejść do swojej klatki schodowej bez pomocy innych osób. Wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła remont otoczenia bloku. Obudowała m.in. studzienkę kanalizacyjną i między wejściem do klatki a chodnikiem powstał stopień. Pomimo próśb lokatorki o podjazd umożliwiający wjazd do budynku na wózku, zarządca wspólnoty mieszkaniowej odmówił jego wykonania.

Data: 
2017-09-12
zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Data: 
2017-09-04
zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób, przy brzegach stołów siedzą dwa psy przewodniki

- W debacie publicznej bardzo wiele mówi się o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, przy tej okazji nie możemy zapominać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. W opublikowanym przez RPO raporcie zebraliśmy wszystkie najważniejsze postulaty, wskazujemy gdzie występują problemy, co należy zmienić – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas seminarium eksperckiego na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami, które odbyło się w Biurze RPO.

Strony