Godło RP

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2018-10-30
Mężczyzna patrzy na kobietę, która posługuje się językiem migowym. Na przeciwko kobiety siedzi tłumacz języka migowego
 • Osoby niesłyszące wciąż skarżą się na brak odpowiedniego dostępu w urzędach do tłumaczy języka migowego 
 • Siedem lat po wejściu w życie ustawy o języku migowym organy administracji nadal w zbyt małym stopniu wywiązują się z obowiązków nałożonych tą ustawą
 • RPO jest za upowszechnieniem możliwości porozumienia się obywatela z tłumaczem języka migowego na odległość, za pomocą aplikacji elektronicznej
Data: 
2018-10-25
Osoba na wózku dostaje nagrodę
 • Ok. 500 osób zgromadził IV Kongres Osób z Niepełnosprawnościami 25 października 2018 r. w Warszawie
 • To doroczne spotkanie osób z niepełnosprawnościami, które spotykają się, aby domagać się równych praw
 • Prawa osób z niepełnosprawnościami muszą trafić do głównego nurtu debaty publicznej - mówił Adam Bodnar
 • Inaczej niewiele się zmieni
Data: 
2018-10-23
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego powinni mieć także opiekunowie dziecka z niepełnosprawnością, którzy pobierają wcześniejszą emeryturę z tego tytułu
 • Takie osoby - co potwierdzają sądy - nie mają prawa wyboru świadczenia pielęgnacyjnego. Dziś jest to 1477 zł - najniższa emerytura to zaś nieco ponad tysiąc zł
 • Według Rzecznika Praw Obywatelskich możliwe byłoby pomniejszenie wypłacanego świadczenia pielęgnacyjnego o wartość emerytury
Data: 
2018-10-17
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Pan Tomasz opiekujący się niepełnosprawną siostrą dostanie trzykrotnie wyższą pomoc państwa
 • Sąd administracyjny kolejny raz stanął po stronie opiekuna osoby z niepełnosprawnością i odwołał się do niewykonanego przez rządy wyroku TK
 • Uwzględnił argumenty RPO, który zaskarżył niekorzystną dla pana Tomasza decyzję organu samorządowego
Data: 
2018-10-08
Zdjęcie: ludzie siedzą w pięknej sali, na ścianie - lustro w rzeźbionej ramie
 • Zdaniem rządu w Polsce nie ma potrzeby przyjmowania Narodowego Programu Deinstytucjonalizacji, ponieważ stosowane są inne narzędzia
 • Co roku 900 osób powraca z domów pomocy społecznej do społeczności lokalnej
 • MRPiPS podaje dane statystyczne dotyczące deinstytucjonalizacji
Data: 
2018-10-08
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Opiekun osoby z niepełnosprawnością ma prawo do zamiany zasiłku dla opiekuna (520 zł) na świadczenie pielęgnacyjne dla opiekuna osoby, której niepełnosprawność powstała po 18. lub 25. roku życia (1477 zł).
 • Warunkiem jest rezygnacja z zasiłku na rzecz świadczenia
 • Tak wynika z wyroku NSA w sprawie, do której przystąpił RPO
Data: 
2018-10-01
Znak oznaczający miejsce parkingowe dla osób na wozkach
 • Obywatele z niepełnosprawnościami mają prawo zabrać głos w dyskusji o zmianach sposobu orzekania o niepełnosprawności
 • Aby pomóc osobom z niepełnosprawnościami, państwo ma orzekać, jakiego wsparcia dana osoba potrzebuje, by niezależnie żyć – a nie stwierdzać, jak bardzo jest niesamodzielna
 • RPO wskazuje Ministrowi Rodziny warunki brzegowe dobrej reformy orzecznictwa. Podobne wnioski przedstawił Polsce przed tygodniem Komitet ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami

Strony