Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-12-15

W Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się kolejna konferencja „Policja bez barier – lepiej rozumiem, sprawniej pomagam”. W spotkaniu wziął udział pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Roman Rabsztyn, pełnomocnik terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, pełnomocnik Marszałka Województwa Śląskiego ds. Osób Niepełnosprawnych, a także przedstawiciele śląskiej Policji.

 Główne cele przedsięwzięcia to:

Data: 
2016-12-08
Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

8 grudnia rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar spotkał się z organizacjami społecznymi tworzącymi Porozumienie Autyzm Polska. [1]

 

Zebrani przedstawili rzecznikowi problemy osób z autyzmem i ich rodzin.

Uznano, że system wsparcia dzieci i młodzieży w edukacji można uznać za pozytywny. Chociaż zdarzają się czasem problemy z przekazaniem dotacji na uczniów o specjalnych problemach edukacyjnych – to przyjęte rozwiązania prawne należy ocenić pozytywnie.

Data: 
2016-12-06
zdjęcie: za stołem prezydialnym siedzą trzy kobiety

Prawo do życia rodzinnego i wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami oraz dostęp osób z niepełnosprawnościami do opieki zdrowotnej były głównymi tematami posiedzenia Komisji Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością, która działa przy Rzeczniku Praw Obywatelskich.

Data: 
2016-12-05
zdjęcie: przy podłużnych stołach siedzi likanaście usób, na wprost obiektywu jest mężczyzna w garniturze

O sposobach wsparcia osób chorujących psychicznie w ich zdrowieniu rozmawiali uczestnicy posiedzenia Zarządu Związku Powiatów Polskich, które odbyło się w Ministerstwie Cyfryzacji. W wydarzeniu wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Towarzyszyli mu eksperci: prof. Jacek Wciórka i dr Joanna Krzyżanowska-Zbucka.

Data: 
2016-12-03
Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

3 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 r. na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych trwającej w latach 1983–1992. Tematem przewodnim tegorocznego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami jest „Realizacja 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ dla przyszłości, jakiej pragniemy”, który zwraca uwagę na ich rolę w budowaniu inkluzywnego i sprawiedliwego świata dla osób z niepełnosprawnościami.

Data: 
2016-12-02
zdjęcie: na pierwszym planie kobieta w granatowej garsonce stoi bokiem, w tle iwdać kilka osób siedzących na krzesłach

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 14. gala konkursu „Człowiek bez barier”. W wydarzeniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek. Wśród dwudziestu tegorocznych półfinalistów konkursu znalazł się dr Krzysztof Kurowski, który od 2012 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krzysztof Kurowski jest doktorem prawa, konstytucjonalistą, aktywnym członkiem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole do spraw Równego Traktowania.

Data: 
2016-11-22
grafika: pomarańczowe postacie symbolizujące rodziców i dziecko
Pani Joannie Gawryś-Wojtyś nie zostanie zabrana 5-miesięczna córeczka Wiktoria. Sąd wstrzymał egzekucję postanowienia do czasu rozpatrzenia zażalenia złożonego przez obrońcę pani Gawryś. 
 
32-letnia Joanna Gawryś jest osobą niepełnosprawną, nie jest w stanie samodzielnie zajmować się swoim dzieckiem, porusza się na wózku.
 

Strony