Treść strony

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-11-16
Grafika: paragraf na wózku inwalidzkim

W oczekiwaniu na realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów osób z niepełnosprawnością obywatele mogą dochodzić swoich praw przed sądem

10 listopada Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich i uchylił wyrok sądu wojewódzkiego oraz decyzje pierwszej i drugiej instancji o odmowie przyznania świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką (I OSK 1512/16 ).

Skarżąca opiekuje się matką, której niepełnosprawność w wielu 77 lat.

Data: 
2016-11-14

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbyło się spotkanie z Olsztyńskim Stowarzyszeniem Głuchych w sprawie działań RPO na rzecz upowszechnienia aplikacji DEAF HELP 112. Aplikacja służy do przekazywania zgłoszeń alarmowych od osób głuchych i słabosłyszących do Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie. Podstawowym celem projektu jest maksymalne uproszczenie wprowadzania treści zgłoszenia i dlatego forma pisemna, która często sprawia problem niesłyszącym, została zastąpiona możliwością zgłaszania za pomocą obrazków.

Data: 
2016-11-14
zdjęcie: kilka osób siedzi naprzeciw siebie przy stole, za nimi stoi kobieta, która miga

W 2015 roku w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Olsztynie uruchomiono bramkę sms do przyjmowania zgłoszeń alarmowych od osób niesłyszących. Kolejnym krokiem ułatwiającym kontakt ze służbami ratunkowymi było stworzenie specjalnie zaprojektowanej aplikacji na urządzenia mobilne, którą pod koniec ubiegłego roku wprowadzono w stolicy Warmii i Mazur.

Data: 
2016-11-07
Grafika: pomarańczowy dom na szarym tle

Wnioskodawczyni potrzebowała pomocy Rzecznika, bo wraz z niepełnosprawnym synem musiała opuścić dotychczas zajmowany lokalu socjalnego na czas jego remontu.

Zaproponowany przez Wydział Lokali Mieszkalnych lokal zamienny usytuowany był na 1 piętrze i nie był dostosowany do potrzeb osoby z niepełnosprawnością ruchową. Gmina tłumaczyła kobiecie, że nie ma lokalu spełniającego kryteria i przeprowadzenie remontu uzależniała od tego, czy znajdzie się taki lokal.

Data: 
2016-11-04
Zdjecie: niebieska tablica informacyjna na odrapanej ścianie

Jak wspierać osoby niewidzące i ich rodziny? Dlaczego aktywność fizyczna jest ważna także w tym przypadku? Jakie działania z zakresu rehabilitacji osób, które utraciły wzrok, wymagają dodatkowego wsparcia? Dlaczego działania na rzecz osób niewidzących są ważne dla każdego z nas?

Data: 
2016-11-03
grafika: na pomarańczowym tle banknot ze skrzydłami

Rzecznik podjął interwencję w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w związku z ograniczonym dostępem do świadczeń z programu „Rodzina 500 Plus” części niepełnosprawnych dzieci z rodzin zastępczych.

Z odpowiedzi Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że do resortu rodziny docierają informacje o przypadkach wydawania decyzji odmownych dla rodzin zastępczych, które pobierają świadczenia na tzw. starych zasadach, tj. w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej.

Data: 
2016-10-31
grafika: na szarym tle pomarańczowy paragraf na wózku inwalidzkim

Rzecznik wyraził swoje zaniepokojenie w związku z realizacją postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych sporządzonej w Nowym Jorku 13 grudnia 2006 r. Dokument nakłada na państwa-strony obowiązek zapewnienia osobom głuchym i głuchoniewidomym możliwości komunikowania się w urzędach za pomocą języków niewerbalnych lub też wsparcia ze strony przewodników, lektorów lub tłumaczy języków migowych. Wybór sposobu komunikowania się leży po stronie osoby niepełnosprawnej.

Strony