Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2017-12-15
Grafika: lupa na pomarańczowym tle

Na początku 2018 r. Rzecznik Praw Obywatelskich już po raz trzeci zaprosi przedstawicieli organizacji pozarządowych i środowisk naukowych do zgłaszania propozycji tematów badań antydyskryminacyjnych.

Data: 
2017-12-13

Przepisy, którymi w 2014 r. zmieniono zasady wydawania kart parkingowych spowodowały, że większość ich dotychczasowych użytkowników musiała starać się o wydanie nowych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (potwierdzających, że spełniają nowe, zaostrzone warunki uzyskania kart). Od tej zasady ustawodawca wprowadził jednak pewien wyjątek, dotyczący osób, co do których nie może być wątpliwości, że mają (jak stanowią przepisy po nowelizacji) „znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się”.

Data: 
2017-12-09
Paneliści i słuchacze

„Kara pozbawienia wolności (...) dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i chorych psychicznie jest niczym innym jak formą przemocy, którą przeżywają jako szczególny rodzaj torturowania". Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilkanaście osob siedzi na sali

"Dać nadzieję i uwolnić tych, którzy być może nie są jeszcze na to gotowi ". Przeczytajcie relację z panelu

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilka osób siedzi przy okrągłym stoliku, przed nimi kilkanaście osób

- Instytucja ubezwłasnowolnienia jest zła z punktu humanitarnego i z punktu widzenia całego systemu praw człowieka – wskazywał prof. Roman Wieruszewski. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie

Data: 
2017-12-08
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali

Piętno choroby psychicznej nie musi oznaczać wykluczenia. Przeczytajcie relację z panelu. Dostępne nagranie z panelu

 
Data: 
2017-12-05
zdjęcie: kilkanaście osób siedzi na sali przy białych stołach

O tym, jak ważny jest proces deinstytucjonalizacji, w jaki sposób powinien być rozwijany oraz o tym, co już udało się zrobić i jak wyglądają doświadczenia innych państw w tym zakresie mówili uczestnicy seminarium eksperckiego pt. „Narodowy Program Deinstytucjonalizacji – potrzeba przyjęcia i realizacji”, które odbyło się w Biurze RPO.

Strony