Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2016-12-02

Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się 14. gala konkursu „Człowiek bez barier”. W wydarzeniu wzięła udział zastępczyni RPO ds. równego traktowania dr Sylwia Spurek. Wśród dwudziestu tegorocznych półfinalistów konkursu znalazł się dr Krzysztof Kurowski, który od 2012 roku pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Krzysztof Kurowski jest doktorem prawa, konstytucjonalistą, aktywnym członkiem organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony praw osób z niepełnosprawnościami. Pracuje w Zespole do spraw Równego Traktowania.

Data: 
2016-11-22
Pani Joannie Gawryś-Wojtyś nie zostanie zabrana 5-miesięczna córeczka Wiktoria. Sąd wstrzymał egzekucję postanowienia do czasu rozpatrzenia zażalenia złożonego przez obrońcę pani Gawryś. 
 
32-letnia Joanna Gawryś jest osobą niepełnosprawną, nie jest w stanie samodzielnie zajmować się swoim dzieckiem, porusza się na wózku.
 
Data: 
2016-11-22

- Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania nie podejmował i nie planuje podejmowania działań legislacyjnych, których skutkiem byłoby uchylenie obowiązku opracowania Krajowego Programu Działań na Rzecz Równego Traktowania – napisał Adam Lipiński w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich z 25 sierpnia 2016 r. Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania podkreślił, że program będzie kontynuowany w kolejnych latach.

Data: 
2016-11-22

22 listopada 2016 r. o Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący względnego zakazu małżeńskiego. Orzekł, że art. 12 § 1 i 2  Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego jest zgodny z Konstytucją (zasadą określoności przepisów prawa wynikającą z art. 2 konstytucji, z art. 30 oraz z art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 konstytucji).

Orzeczenie zapadło jednogłośnie.

Data: 
2016-11-21

Pani Joanna z Zielonej Góry jeździ na wózku, ma porażenie mózgowe. Sąd w Zielonej Górze po rozeznaniu sytuacji całej rodziny pani Joanny zdecydował, że jej 5-miesięczna córka powinna trafić do rodziny zastępczej, dopóki pani Joanna nie będzie miała właściwego wsparcia w opiece nad dzieckiem.

O sprawie napisała gazeta „Fakt” 19 listopada. Po pierwszym sygnale od dziennikarzy, jeszcze 18 listopada, rzecznik praw obywatelskich zdecydował o wysłaniu na miejsce swojego przedstawiciela, dyr. Andrzeja Stefańskiego, głównego koordynatora ds. projektów regionalnych.

Data: 
2016-11-18

W siedzibie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie odbyło się spotkanie Zespołu ds. Osób Głuchych, podczas którego zaprezentowano działania Polskiego Towarzystwa Informatycznego i jego nowej Sekcji „eZdrowie-życie bez barier” oraz propozycje tworzenia nowych i upowszechniania istniejących baz wiedzy, takich jak EASTIN, która jest europejską siecią informacji o technologiach wspomagających dla osób z niepełnosprawnościami.

Data: 
2016-11-17

W Krakowie w siedzibie Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” odbyła się konferencja „Świadomość potrzeb. Pewność rozwiązań”, zorganizowana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.

Głównym tematem konferencji była organizacja pracy socjalnej z osobami starszymi niesamodzielnymi.

Mówiono o planowanym rozwoju usług opiekuńczych, poszukiwaniu innowacji społecznych i technologicznych oraz o wymianie doświadczeń poprzez analizę modelu szwedzkiego.

Strony