Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Data: 
2017-09-21
zdjęcie: biała kamienica z niebieskim banerem na temat akcji "Na niebiesko dla autyzmu"

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi w sprawie zapewnienia odpowiedniej pomocy dorosłym osobom autystycznym. Jedna ze skarg, obrazujących ten problem, dotyczy osoby chorej na autyzm atypowy, co było powodem umieszczenia jej w domu pomocy społecznej. Przebywa ona w domu pomocy społecznej o profilu dla osób przewlekle psychicznie chorych, ponieważ nie ma placówek o wyodrębnionym profilu dla osób z autyzmem.

Data: 
2017-09-21
Grafika: kropla krwi na szarym tle

Do istotnych zagadnień w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich należą kwestie związane z polityką władz publicznych na rzecz poprawy sytuacji osób dotkniętych chorobami rzadkimi. Pojęcie „choroby rzadkie” dotyczy kilku tysięcy rodzajów schorzeń i liczba stale rośnie. Na znaczną większość chorób rzadkich nauka nie znalazła jeszcze leków. Nie mogąc zagwarantować pacjentom pomocy farmakologicznej władze publiczne powinny wspierać obywateli w życiu z chorobą.

Data: 
2017-09-15
napis na kartce z zeszytu

Starsza osoba (92 lata) z niepełnosprawnością poprosiła Rzecznika o interwencję, bo nie może wejść do swojej klatki schodowej bez pomocy innych osób. Wspólnota mieszkaniowa przeprowadziła remont otoczenia bloku. Obudowała m.in. studzienkę kanalizacyjną i między wejściem do klatki a chodnikiem powstał stopień. Pomimo próśb lokatorki o podjazd umożliwiający wjazd do budynku na wózku, zarządca wspólnoty mieszkaniowej odmówił jego wykonania.

Data: 
2017-09-12
zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób

W Biurze RPO odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Data: 
2017-09-04
zdjęcie: przy stołach ustawionych w literę U siedzi kilkanaście osób, przy brzegach stołów siedzą dwa psy przewodniki

- W debacie publicznej bardzo wiele mówi się o konieczności reformy wymiaru sprawiedliwości, przy tej okazji nie możemy zapominać o potrzebach osób z niepełnosprawnościami. W opublikowanym przez RPO raporcie zebraliśmy wszystkie najważniejsze postulaty, wskazujemy gdzie występują problemy, co należy zmienić – mówił rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar podczas seminarium eksperckiego na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnościami, które odbyło się w Biurze RPO.

Data: 
2017-08-31
Krzysztof Olkowicz

Krzysztof Olkowicz został odwołany z funkcji Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich i powołany z dn. 1 września br. na stanowisko Głównego Koordynatora do spraw Ochrony Zdrowia Psychicznego w Biurze RPO.

Do jego zadań należy monitorowanie, analizowanie i ocena realizacji praw osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną, jak również przygotowywanie rekomendacji działań RPO w tym zakresie.

Data: 
2017-08-26
Grafika - czerwone i szare sylwetki ludzi

Rzecznik Praw Obywatelskich zdecydował zgłosić swój udział w postępowaniu przed Sądem Najwyższym w zakresie rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego o treści: „Czy małżonek częściowo ubezwłasnowolniony posiada zdolność procesową w procesie o rozwód?”. Zagadnienie prawne zostało przedłożone Sądowi Najwyższemu przez Sąd Apelacyjny w Białymstoku (sygn.III CZP 66/17).

Strony