Na obrazku ludzie podwyższeniu pod dachem

Aktualności - Osoby z Niepełnosprawnością

Organizacje pozarządowe współpracujące z Komisją Ekspertów ds. Osób z Niepełnosprawnością:

W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbyła się konferencja pt. "Finansowanie edukacji osób z niepełnosprawnością", organizowana we współpracy z Rzecznikiem Uczniów Niepełnosprawnych i Stowarzyszeniem Nie-Grzeczne Dzieci. Zaprezentowany został raport "Wszystko jasne - dostępność i jakość edukacji dla uczniów niepełnosprawnych", projekt finansowany ze środków Fundacji Batorego w ramach programu "Demokracja w działaniu". W dyskusji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, środowisk samorządowych, rodziców i nauczycieli osób z niepełnosprawnością.

W stolicy Dolnego Śląska odbyła się zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Prezydenta Wrocławia konferencja: "Równe szanse w dostępie do edukacji osób z niepełnosprawnością. Dylematy, doświadczenia, dobre praktyki".

Strony